Bestuur

De Stichting Op De Terp beheert het voormalige kerkgebouw De Terp. De Terp is eigendom van BOEi, een onderneming die erfgoed koopt, restaureert en herbestemt. De Stichting Op De Terp huurt het kerkgebouw van bovengenoemde eigenaar en streeft ernaar met een zorgvuldig beheer het kerkgebouw voor gebruik door de Oudorper gemeenschap te behouden.

Stichting Op De Terp:

KvK no: 64492613

RSIN no: 855689328

Contact: secretariaatopdeterp@gmail.com

Bankno: NL50 RABO 0307197670

Het bestuur van de stichting Op De Terp bestaat uit de volgende personen:

Trimpe Tammo Udema
Frans Trimpe voorzitter Marcel Verhage
Penningmeester
Tammo Udema
lid
Roelf de Vrieze
secretaris