Foto’s

De meeste foto’s in onderstaande mappen zullen voor zich spreken.

In de map activiteiten ziet u huurders, die muziekrepetities houden in De Terp, een concert van Ferro Forte, dansende mensen van Danskerk, een zangrepetitie van het dameskoor Zanglust, een kerstnachtdienst en tot slot foto’s, genomen op een monumentendag